Go to profile
Hästnet
Hästnet's logotype

Hästnet

Horses · Stockholm, Sweden

Hastnet.se

Heltidsarbetande och bor med familj vanligtvis på en gård eller i en villa. Köpstark målgrupp som besöker Hästnet för att hitta nya varor och tjänster varav ungefär häften av besökarna har en årsinkomst på >500,000 kr. Majoriteten av användarna är i övre medelåldern (36-64 år) och 93% är kvinnor.

Interests

Hälsa & Träning, Friluftsliv, Ridning, Hästar, Djur

26-64
Age
7%
Males
93%
Females

Ålder

<15
9%
15-19
11%
20-25
9%
26-35
16%
36-49
30%
50-64
22%
>65
3%
Source: Own Survey
1,024 Svar

Sysselsättning

Heltidsarbetande
46%
Deltidsarbetande
15%
Egenföretagare
13%
Studerande
15%
Annat
11%
Source: Own Survey
1,024 Svar

Hushållsinkomst/år

< 240 000 kr
14%
240 000 - 360 000 kr
18%
360 000 - 480 000 kr
23%
480 000 - 720 000 kr
24%
720 000 - 1 080 000 kr
12%
> 1 080 000 kr
9%
Source: Own Survey
1,024 Svar

Utbildning

Universitet
45%
Gymnasium
41%
Grundskola
13%
Annat
1%
Source: Own Survey
1,024 Svar

Boendesituation

Gård
44%
Villa
32%
Lägenhet
21%
Radhus/annat
3%
Source: Own Survey
1,024 Svar
 • Hastnet.se
  • Ålder
  • Sysselsättning
  • Hushållsinkomst/år
  • Utbildning
  • Boendesituation
Click the button on products to create an inquiry