Alla frågor och material ska skickas till redaktion@hastnet.se

• Allt material måste uppfylla specificerade krav om inget annat är överenskommet
• Vi tar emot alla vanligt förekommande format; JPG, html, html 5, bland annat.
• Allt annonsmaterial måste levereras minst 3 arbetsdagar före publicering (5 dagar för specialformat).