GENERELL INFORMATION
Vi använder Google Ad Manager som annonshanteringssystem (adserver) och riktlinjerna nedan är skrivna för att fungera med detta system. Kontakta Adops om formatet kräver det.

• Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.
• Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.
• Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.
• Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.
• Materialets huvudfil ska döpas till index.html.
• Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.
• Referenser till externa resurser¹ ska vara absoluta och starta med https//: och måste stödja SSL/TLS.
• Det är inte tillåtet att förhindra scroll².
• JavaScript console-metoder är inte tillåtna.
• Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion.

¹ Såsom CDN och externa fontbibliotek.
² Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstarttriggas vid scroll)

FILSTORLEK
Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning. Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet.

Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta kampanjsupport i god tid.

Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform räknas in som en del av totalvikten.  Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript eller levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten.  

Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.

STRUKTUR, PAKETERING OCH LEVERANS
Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Materialet bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Nödvändig kod för clicktracking ska också ingå i index.html-filen.
Vid leverans av flera annonser ska dessa paketeras i individuella zip-filer.


HTML5 – Klickmätning Ad manager
Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google Ad Manager. Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen. Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in destinations urlen i efterhand. Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en Ad Manager varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen. clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet)

Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen. Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-throug URL. Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:
___________________________________________________________
<html>
<head>
<meta name=“ad.size” content=“width=300,height=250"> <script type=“text/javascript”>var clickTag = “http://www.google.com“; </script></head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>
OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0></a>