1. Allmänt
Avsändare måste tydligt framgå och budskapet ska inte konkurrera med Hästnets affär. Hästnet förbehåller sig rätten att godkänna annons innan publicering.

2. Avbokning
Avbokningar av annonser ska vara Hästnet tillhanda senast tre (3) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Avbokningar ska ställas till ansvarig säljare samt redaktion@hastnet.se. Avbokning av annons senare än 72 timmar innan införande debiteras med 50% av den bokade annonsens kostnad. Gäller även vid ej levererat annonsmaterial.

3. Försenat material: 
Erhåller vi inget annonsmaterial i enlighet med ovan förbehåller vi oss rätten att fakturera fullt pris.